Sebbersund Øst for Sebbersunddæmningen

Fin kyststrækning til vadefiskeri med spin eller flue efter havørred og steelheads. Gode muligheder for grønlændere i vinterhalvåret samt mulighed for gydevandringsfisk sommer/efterår. God skrænt (ca. 100 m. fra land) der skråner ud til ca. 2-2,5 meters dybde. Bunden består af sand/ler med spredt ålegræs. Undgå at vade direkte på skrænten da fiskene meget ofte trækker/jager på denne. Ved kraftigt blæsevejr kan vandet blive helt grumset. Fiskeriet kan periodevis gå i stå ved for høje temperaturer eller kraftige algeopblomstringer om sommeren. Vær særlig opmærksom på 200 m. fredningsbæltet ved Sebbersunddæmningens gennemløb samt fredningstid for farvede havørreder. Gode Agn: lette blink i sølv, kobber, grå eller hvid af typen torpedo, rival eller stikling. Livlige sorte fluer eller imitationer af tanglopper, rejer eller børsteorm.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Mikkel Christensen
Kør til Sebbersunddæmningen ved Sebbersund på Løgstørvej mellem Nibe og Løgstør. Parker på holdepladsen ca. 200 meter øst for dæmningen. Holdepladsen ligger næsten helt nede ved fjorden.
Reporter : Mikkel Christensen
E-mail : mikkel_christensen@yahoo.dk
Allround fisker årgang 1975.Fisker primært efter havørred på kysten med spin eller flue. Derudover fisker jeg en del fra jolle i Limfjorden efter sild og hornfisk når der er sæson for det. Når tiden er til det bliver det også til lidt sø og å fiskeri efter gedde og ørred.