Snoghøj, Sønderskov

Vandet er fint havørred vand. Der kan også fanges torsk samt hornfisk i sæsonen. Strømmen kan være ret hård i bæltet, så der skal vades med forsigtighed. Tag jer i agt for slæbebåde – de kan lave gevaldige dønninger i det smalle bælt. Strækket begynder lige fra man kommer fra stien og ned til vandet. Et stykke til højre er der et godt stenrev og længere henne ved skrænterne er et rigtig godt fiskeri efter havørred. Ved lavvande er det muligt at vade ud til revlen, og fiske herfra.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Michael Møller
Kommer man fra Fyn via den gamle Lillebæltsbro køres der ca 3 km. ad Kolding Landevej. Derefter drejes til venstre ad Sønderskovvej, hvor der forsættes til parkeringsplads for enden af vejen. Følg stien ned til vandet.
Reporter : Michael Møller
E-mail : skarven@tiscali.dk
Hej. Mit navn er Michael jeg er 43 år har fisket på kysten siden jeg var 14 år mine fluer binder jeg selv jeg fisker mest med fluestang selvom bobleflådsfiskeri samt blink også bruges når forholdene er til det. Jeg fisker også efter havørred i åen samt ål i både å og havn.Knæk og bræk