Svinø Strand

Vadefiskeri – benyt waders. Fisk fra klinten og ca. 400 meter hen til campingpladsen. Strækket er stenet med bælter af ålegræs og blæretang. Dårligt fiskeri ved kraftig vind. Godt “hav”-område i den sydlige del af Karrebæksminde bugt med gode spring i vanddybden få meter fra kysten. Men pas på for der er meget stærk strøm ved sejlrenden hele døgnet p.g.a. tidevandet. Kysten under klinten fisker godt såvel som i selve strømmen. Derudover er der et badekar lige indenfor dybsø havn, som giver dybder op til 4 meter. Havørred, ål, skrubber og hornfisk har jeg landet her. Der er slæberampe lige ud i sejlrenden. p.t. kr. 0

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Eddy Bastholm
På Vordingborg landevej midt mellem Næstved og Vordingborg (15km.) drejes mod Kostræde banker. Midt i kostræde (2km.) drejes mod Svinø. 2 km. fremme drejes skarpt til venstre og lige efter til højre og Svinø ligger 4 km. fremme. I Svinø drejes til højre mod Svinø Strand, og en dejlig stor parkeringsplads ligger 4 km. fremme. For enden af parkeringspladsen går en stejl vej ned til havnen. Hvis i vil fiske under klinten drej til venstre. Vil i fiske i sejlrenden fisk lige foran. Og vil du til badekaret så gå lige igennem havnen forbi bådebroerne og fortsæt 100 meter frem og badekarret er lige 25 meter ude (lige i forlængelse af sejlrenden). Har du båd med - så gå ned og se om der er plads til isætning (der kan være meget travlt).
Reporter : Eddy Bastholm
E-mail : ebastholm@adr.dk
Alder: årgang 19 51 Fisket siden 1956 (1 ål på 750 g. i Gudenåen)Er all-round fiskerog har egen tupperware-bøtte (Futte) m.hjælpemotor.NB! i er velkomne til at sende fangstrapporter til mig så bringer jeg dem videre. Til alle, HUSK nu FREDNINGSBESTEMMELSERNE når der er vandløb i nærheden..