Thurø Rev

Vel nok en af Sydfyns bedste fiskepladser som foruden det gode fiskeri byder på en utrolig naturoplevelse. Hele revet fiskes bedst med Waders, men revets sydligste kyst er lidt dybere, og her kan fiskes fra land med lettere agn. Bunden ud for den sydlige del af revet er med mindre sten, muslinger, ålegræs og blæretang. Hvorimod hele den østlige side af revet mod Smøremosen byder på den fineste sandbund med pletter af ålegræs, muslinger og blæretang. På stykket ud for skoven mellem revet og smøremosen findes en del større sten, hvorfor der her må wades med forsigtighed specielt ved højvande. Hvilken side af revet der fisker bedst er svært at vurdere, men som et godt udgangspunkt kan man wade ud langs revets spids og herfra dække et bredt område. Bemærkninger: På revets sydvestlige kyst findes et fuglereservat hvor der er adgang forbudt i fuglenes yngleperiode. Dette er markeret med skilte.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Lars Søgaard
For enden af Brovejen som fører til Thurø drejes til venstre ud på Bergmannsvej denne følges gennem Thurø by og rundt svinget ved kroen hvor den skifter navn til Tuborgvej. Fra Tuborgvej drejes til venstre ud på Søndervej. Ved førstkommende kryds drejes til højre ad Flagebakken. Drej til venstre ved Smøremosevej og kort efter til højre ad Østerskovvej som følges ind i skoven. Her findes en offentlig parkeringsplads samt kort over det stisystem som fører til revets sydligste spids.
Reporter : Lars Søgaard
E-mail : tasnuki@hotmail.dk
Ingen beskrivelse endnu