Tressebølle Strand

Tressebølle Strand besidder de samme karakteristika som mange andre strande på østsiden af Langeland. Dvs. at der helt inde under land er en del sten af varierende størrelse samt tangbevoksning. Ca. 10-15 meter ude begynder så en sandbanke og længst ude (netop indenfor kastevidde) starter konsekvent en massiv tangbevoksning, således, at bunden her antager den samme dybe blå farve som resten af havet, hvis man står på land og kigger udad. Min fornemmelse er, at havørrederne ofte er at finde netop her hvor denne bevoksning begynder. Som så ofte er modvind her ikke ødelæggende for fiskeriet snarere tværtimod. Ligeledes skal grumset vand heller ikke betragtes som en forhindring – jeg har en kammerat som fangede 3 fine havørreder her på under 10 kast en dag hvor vandet var grumset! Dog skal det måske snarere tillægges held end vandets grumsethed.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jakob Humaiden
Kør til Langeland ad hovedvej 9. Drej fra ved skiltene mod Simmerbølle, Tranekær og Lohals (til venstre hvis man kommer fra fynssiden) og fortsæt i nordøstlig retning ad vej nr. 305 gennem byerne Simmerbølle, Tullebølle, Tranekær og Lejbølle (i den nævnte rækkefølge). Omtrent 4 kilometer efter Lejbølle kommer man til Tressebølle, og der drejes til højre mod "Tressebølle Strand". Hold straks herefter til venstre da man ellers ender ved et husmandssted. Nu fortsætter man så ad denne snoede vej helt ned til vandet, hvor der er parkeringsmuligheder lige ud til stranden.
Reporter : Jakob Humaiden
E-mail : jakhum2@yahoo.dk
Jeg er en fyr på 18 år fra Svendborg som holder meget af fiskeri og i øvrigt er medlem af Svendborg Sportsfiskerforening. Jeg har gennem tiderne både fisket skrubber torsk hornfisk og ørreder men det er afgjort fiskeri efter sidstnævnte (hvadenten det så er bæk- regnbue- eller hav-) som har vakt min lidenskab. Fisken smager fantastisk og er samtidigt uberegnelig hvilket jo gør en ekstra stolt hvis man er så heldig at komme i kontakt med den. Lysten til målrettet fiskeri efter ørred opstod for knapt 2 år siden da jeg overværede en mand stå og trække den ene efter den anden havørred op ude ved Thurø Rev her syd for Svendborg. Min største ørred var en havørred som målte 50 cm og vejede 1 kilo så jeg har en del til gode. Derudover er jeg en af de få lystfiskere som har oplevet hvad det vil sige at få en and på krogen hvilket absolut ikke kan an(d)befales! Det skete under fiskeri med melklister i en hollandsk sø og det stakkels fjerkræ har vel troet at det var fodringstid. Den dykkede i hvert fald ned under vandet men kom ligeså hurtigt op igen med min krog i næbbet. Det tog min far et stykke tid at finde anden og få den frigjort men det lykkedes da til sidst. Siden har det eneste levende på krogen heldigvis kun været fisk! Havørreden på billedet vejede ca. 0 8 kg og var lige over mindstemålet.