Vindeby Strand

Vindeby Strand besidder de samme karakteristika som mange andre strande på østsiden af Langeland. Dvs. at der helt inde under land er en del sten af varierende størrelse samt tangbevoksning. Ca. 10-15 meter ude begynder så en sandbanke og længst ude (netop indenfor kastevidde) starter konsekvent en massiv tangbevoksning, således, at bunden her antager den samme dybe blå farve som resten af havet hvis man står på land og kigger udad. Min fornemmelse er, at havørrederne ofte er at finde netop her hvor denne bevoksning begynder. Når du kommer oppe fra vejen og ud til stranden vil det være en god ide at starte med at fiske mod højre.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jakob Humaiden
Kør til Langeland ad hovedvej 9. Drej til højre 2. gang efter broen (hvis man kommer fra fynssiden) og fortsæt sydpå ad omfartsvejen som også er hovedvej 305. Efter omtrent 7 kilometers kørsel sydpå drejes til venstre ad Augerløkkevej. Efter ca. 1 kilometers kørsel på denne vej ender den i et t-kryds ved Herslevvej hvor man drejer til højre. Efter 1 kilometers kørsel på Herslevvej drejes til venstre ad Bothvej. Efter ca. 700 meters kørsel på denne vej ender også den i et t-kryds hvor man drejer til højre og derved kommer ud på Illebøllevej. Efter ganske kort tids kørsel på denne vej drejer man til venstre ad Vindebyvej. Følg denne vej ca 3 kilometer til du kommer til en lille by efter en bakketop. Det er Vindeby. Her drejes til venstre ved skiltet mod Vindeby Udflytter. Følg denne smalle asfalterede vej helt ned til vandet hvor der er parkeringsmuligheder lige ud til stranden. Selvom vejen derud lyder indviklet så giv ikke op! Følg blot ovenstående instrukser nøje og I kommer sikkert derud!
Reporter : Jakob Humaiden
E-mail : jakhum2@yahoo.dk
Jeg er en fyr på 18 år fra Svendborg som holder meget af fiskeri og i øvrigt er medlem af Svendborg Sportsfiskerforening. Jeg har gennem tiderne både fisket skrubber torsk hornfisk og ørreder men det er afgjort fiskeri efter sidstnævnte (hvadenten det så er bæk- regnbue- eller hav-) som har vakt min lidenskab. Fisken smager fantastisk og er samtidigt uberegnelig hvilket jo gør en ekstra stolt hvis man er så heldig at komme i kontakt med den. Lysten til målrettet fiskeri efter ørred opstod for knapt 2 år siden da jeg overværede en mand stå og trække den ene efter den anden havørred op ude ved Thurø Rev her syd for Svendborg. Min største ørred var en havørred som målte 50 cm og vejede 1 kilo så jeg har en del til gode. Derudover er jeg en af de få lystfiskere som har oplevet hvad det vil sige at få en and på krogen hvilket absolut ikke kan an(d)befales! Det skete under fiskeri med melklister i en hollandsk sø og det stakkels fjerkræ har vel troet at det var fodringstid. Den dykkede i hvert fald ned under vandet men kom ligeså hurtigt op igen med min krog i næbbet. Det tog min far et stykke tid at finde anden og få den frigjort men det lykkedes da til sidst. Siden har det eneste levende på krogen heldigvis kun været fisk! Havørreden på billedet vejede ca. 0 8 kg og var lige over mindstemålet.