Voer Å (Koldbro Park – Præstbro)

Voerå : Præstbro og opstrøms til Koldbro park. Godt dagkort-stykke. Dagkort kan bl.a købes hos købmanden i Præstbro. Resten af Voerå kan benyttes ifølge medlemmer. Rimelig tilgængelig, ca. 3-8 m bred og rimelig strømmende vand. Mange dybe sving og “høller”. Åens strømforhold og vandstand er meget tidevand/vind afhængig. Vandstanden varierer meget. Fluefiskeri er muligt, men oftest benyttes spin- og medefiskeri. Dagkortet gælder også Gerå og Dybvad søpark. OBS: Krogstørrelsen ved medefiskeri SKAL min. være str. 2.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Palle Bachmann
På motorvejsstrækningen fra Aalborg mod Frederikshavn -benyttes afkørslen mod Voerså/Præstbro.
Reporter : Palle Bachmann
E-mail : pb@home4.gvdnet.dk
Allround lystfisker :Kyst å sø fra båd og P&T m.m.Fisker mest med spin og medefiskeri samt "pirkefiskeri". Medlem af :"Snøren" - Gug/Aalborg : Havfiskeri"Pirken" - Alborg : Å/havfiskeri m.m."Sæby Å " - Sæby : Å fiskeri"Voer/Gerå - Å fiskeriFisker meget efter havørred i :Voer/Gerå -er lokalrapportør i noget af denne forenings fiskevand.Meget af fiskeriet i Voerå/Gerå er i følge med medlemmer. Sæby å Lekenfelt å samt Ryå.Fisker ligeledes meget på kysten (efter havørred/hornfisk)omkring Limfjorden ved Aalborg og Marriagerfjord.Specielt i perioden fra Dec. til April.Jeg har egen båd som benyttes når der er godt vejr både til havs i fjorde samt på søer.