Blankfisk fra Esrum Å

Blankfisk fra Esrum Å

Henrik Pauli fra Esrum Ålaug har haft heldet med sig i Esrum å her i begyndelsen af maj – den første maj var Henrik ikke ude efter gedderne, men efter åørred, og fortæller: “Den stod inde ved brinken. Havde forudset, at der kunne være en og ganske rigtigt....
Pæne målertorsk i Øresund

Pæne målertorsk i Øresund

Endelig var jeg hjemme på weekend fra EU-hovedstaden, og det passede med at VFK havde 10 pladser til en eftermiddagsbuletur og stadig plads. Såa ombord på det gode skib SVÆRD, der om formiddagen havde fået en torsk på 14,8 kilo og mistet en 1 meter fra båden pga....
Nyt vådområde på Langeland

Nyt vådområde på Langeland

Et nyt vådområde på Sydlangeland kommer til at spare havet for mange tons kvælstof om året. Resultatet bliver en rigere natur og renere vand. “Det nye vådområde i Nørreballe Nor kommer til at omfatte en af de største søer i Fyns Amt og vil begrænse udledningen...
Nye regler for laks

Nye regler for laks

Fødevarestyrelsen ændrer nu på reglerne for laks fanget omkring Bornholm – Hidtil har det været et krav, at laksene højst måtte være 72 cm. Nu ændres kravet til, at laksene højst må veje 4,4 kg. Ændringen betyder, at fiskerne kan lande flere af de laks, de...
Flot ørred fra Esrum Å

Flot ørred fra Esrum Å

Den skotske MacNab er betegnelsen for at nedlægge en kronhjort, dublere to grouse samt fange en laks indenfor den samme dag – noget engelske gentlemen har gjort i Skotland i forrige århundrede. Nu udbydes det også til jagtturister med velspækkede tegnebøger. En...