Blankfisk fra Esrum Å

Af: Dan Ingemann |
11/05/2005

Henrik Pauli fra Esrum Ålaug har haft heldet med sig i Esrum å her i begyndelsen af maj – den første maj var Henrik ikke ude efter gedderne, men efter åørred, og fortæller:


“Den stod inde ved brinken. Havde forudset, at der kunne være en og ganske rigtigt. Den huggede voldsomt, og jeg måtte håndlande den, da mit net var glemt i bilen. Tog et fast greb om haleroden efter en fight på vel 15-20 minutter. Var kroget dybt, og blødte da jeg fik den op på land. Tog den på en kobberfarvet Mepps str. 2 i zone 2. Vejede 4,3 kg og var 75 cm lang.


Den 5. maj var den “gal” igen: Havde tidligere på dagen set en fisk ringe, og ville lige forsøge et par kast opstrøms stedet. Igen stod der en havørred under brinken, og den tog min Mepps i et hårdt hug. Måtte en tur i åen for at få den fri af grøden. Tog den i zone 1. Vejede 2 kg og 59 cm lang”.


Begge fiskene er tilmeldt Fiskeringens – Esrum Sø- og åørredcup, hvor der er præmier til største å og søørred, samt lodtrækning blandt samtlige tilmeldte fisk – 500 kr per fisk!

Konkurrencereglerne er som følger:
– Kun sportslig (på fiskestang) fangede ørreder fra Esrum å og sø kan deltage i konkurrencen, de må godt genudsættes.
– Kun bæk- sø- regnbue og havørreder over 40 cm taget i perioden 16. januar 2005 til 15. november 2005 i Esrum sø og å kan deltage.
– Der skal indsendes en detaljeret fangstberetning med vægt, længdemål og fangstted/-metode, underskrevet af et vidne og medsendes et billede, der viser fisk og fanger.
– Samt billeder af fisk m/målebånd og en genstand der viser relativ størrelse (f.eks. alm. æske tændstikker).
– Tilmeldinger skal være Fiskeringens strømvandschef i hænde senest den 17. november 2005, på adressen: Benny Østergård, Muskathaven 26, 3.th, 2730 Herlev, eller per mail på benny@fiskeringen.dk.


– Ved mistanke om snyd kan tilmeldinger afvises uden videre begrundelse.
– Konkurrencen er åben, så også ikke-Fiskerings medlemmer kan deltage.