Nyt fra Øresund

Nyt fra Øresund

I lørdags var der ikke de helt store buler at se på lodderne, da fiskene stod oppe i vandet. Fangsterne på de fleste turbåde var små, dog lykkedes det at få hele 4 målere på First-Timer. Søndag var der mange forventningsfulde lystfiskere ude på Øresund, men fangsterne...
Målere på Øresund

Målere på Øresund

I den forgangne uge har der været pæne fangster til stort set alle mand på Øresund. Samtidig blev der fanget mange målere (torsk over 10 kilo) fra turbåde og småbåde. Den bedste dag på sundet var nok lørdag den 31. januar hvor der var rigtig mange torsk og pænt store...
Fiskepleje 2009

Fiskepleje 2009

De nye satsninger handler om penge til flere fiskeplejekonsulenter til både ferskvand og det marine område, om monitering af de oprindelige danske laksebestande og om brugen af ny teknologi til at undersøge adfærden hos fisk i ferskvandssøer. Her er beskrevet tre af...
Super torskefiskeri på Øresund

Super torskefiskeri på Øresund

Torskefiskeriet i januar har indtil nu været en blandet fornøjelse, med meget svingende fangster. Fiskeriet på Øresund gik rimelig godt mellem jul og nytår, hvor mange var ude efter de eftertragtede nytårstorsk. Fangstmæssigt lå bådene på mellem 20 og 40 torsk på tur,...
Mange laks i Skjern Å

Mange laks i Skjern Å

Som led i en undersøgelse af de danske laksebestande har DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, i efteråret og vinteren 2008 gennemført en undersøgelse af laksegydebestanden i Skjern Å. Undersøgelsen viste, at opgangen til åen var cirka 2.500 gydelaks. Dertil skal...