Godt nyt for danske vandløb

Godt nyt for danske vandløb

En ny EU-ordning har gjort det muligt for kommunerne at søge om midler til at skabe bedre forhold i åer og vandløb, og listen over de projekter der er givet tilskud til er netop offentliggjort. I alt 53 projekter blev det til, og disse skal sikre gode levesteder for...
Fantastisk laksesæson i Skjern Å

Fantastisk laksesæson i Skjern Å

Sæson 2008 som sluttede 15/9 har været virkelig god i Skjern Å systemet rent fangstmæssigt. I forhold til sæsonen i 2007 er der indrapporteret dobbelt så mange laks. I 2007 blev der rapporteret om fangst af 399 laks og i den afsluttede indeværende sæson er der...
Har du fanget fisk med mærke?

Har du fanget fisk med mærke?

DTU Aqua sætter mærker på fisk som led i forskningen, og denne mærkning af fisk bidrager til at få mere viden om fiskenes adfærd, vækst og alder. Denne viden er vigtig, når man skal forstå, hvorfor nogle bestande er i tilbagegang, og hvad man kan...
Hajfiskeri ved Trondhjemsfjorden

Hajfiskeri ved Trondhjemsfjorden

Skipper på M/S Gotlan, Frederic Kullin, oplevede forleden et helt fantastisk hajfiskeri i den dybe fjord ved Trondhjem i Norge.  Sammen med 5 gæster på båden fiskede de i 6 dage og fangede i alt 9 grønlandshajer på mellem 125 og 434 kilo. Herudover blev der...
Resistente havlus i Norge

Resistente havlus i Norge

I Norge har man altid haft store problemer med lakselus, men trods dette har man kunnet gøre små foranstaltninger for at undgå de værste scenarier. Blandt andet afluser man sine opdrætsfisk ved hjælp af bad i kemiske midler samt tilførsel af kemiske midler i fiskenes...