Godt nyt for danske vandløb

Af: Jimmy Pajbjerg |
22/12/2008

En ny EU-ordning har gjort det muligt for kommunerne at søge om midler til at skabe bedre forhold i åer og vandløb, og listen over de projekter der er givet tilskud til er netop offentliggjort. I alt 53 projekter blev det til, og disse skal sikre gode levesteder for fisk og planter i danske vandløb. I alt 31 kommuner har gennem ordningen fået tilskud til projekter, der er rettet mod at forbedre fiskenes levesteder gennem etablering af gydebanker, opvækstpladser og vandringsveje for fiskene. I Danmark er der 36.000 km vandløb så der er masser at tage fat på.


 


Af godkendte projekter kan nævnes: fritlægning af Egebækken i Helsingør Kommune, udlægning af sten og gydegrus i Skals Å ved Randers, forbedring af fysiske forhold ved Tryggevælde Å, Køge.


Der er givet tilsagn om EU-midler for godt 7,5 mio. kr. Samlet forventes der i projekterne at blive foretaget investeringer for over ca. 20 mio. kr. Projekterne er spredt over hele landet. Se listen over tilskudsmodtagere her: http://ferv.fvm.dk/Akvatisk_fauna_og_flora.aspx?ID=40203


 


Ansøgningsfristen for 2009 tilskud er 1. april 2009.


 


Kilde: Pressemeddelelse fra FVM.