Lystfiskeri kan gavne miljøet og økonomien

Af: Jimmy Pajbjerg |
23/01/2009

Lystfiskeri er mere end afslapning og god mad på bordet – på verdensplan er lystfiskeri en god forretning – og kan være til fordel for miljøet. Ny rapport skal belyse lystfiskeriets positive samfundsøkonomiske effekter i Danmark.


 


Når lystfiskere kaster deres snører ud i Danmarks søer, vandløb og have, har deres hobby et bredere samfundsøkonomisk perspektiv. Udenlandske analyser viser, at lystfiskeri skaber arbejdspladser og giver indtægter både lokalt og nationalt. Samtidig kan den økonomiske gevinst ved lystfiskeri være med til at sikre et bedre vandmiljø – og dermed endnu flere fisk at fange.


 


Rapport skal give overblik og anvise praktiske forslag
Fødevareministeriet har i samarbejde med Fishing Denmark, et nationalt netværk som arbejder med udvikling og markedsføring af bæredygtig lystfiskerturisme i Danmark, besluttet at finansiere udarbejdelsen af en rapport, der belyser lystfiskeriets potentiale. Rapporten forventes offentliggjort medio 2010.


Fødevareministeriet deltager i projektet som et led i gennemførelsen af regeringens handlingsplan for dansk fiskeri, hvor fiskeri som fritidsbeskæftigelse og lokal attraktion fremhæves som en del af det lokale erhvervsperspektiv, som Fødevareministeriet kan være med til at udvikle.


“Rapporten skal give et udgangspunkt for at diskutere lystfiskeriets udvikling, den vil give en oversigt over de samfundsøkonomiske muligheder i fiskeriet og forsyne os med et bedre grundlag for investeringer i naturgenopretning,” siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.


“Udviklingen af bæredygtigt lystfiskeri skal være til gavn for alle parter: Fiskene får et bedre miljø at svømme rundt i. Lystfiskerne får et kvalitetstilbud – og i de danske yderområder kan lystfiskerturismen give øget beskæftigelse og indtjening,” siger Eva Kjer Hansen.


Fødevareministeriet og Fishing Denmark lægger vægt på, at rapporten bliver anvendelsesorienteret og kommer til at indeholde konkrete forslag til udviklingsprojekter, der kan styrke fiskeriet, miljøet og nye erhvervsmuligheder.


 


Fokus på lystfiskerturisme giver bedre vandmiljø
Et af de gode eksempler på, at udvikling af lystfiskeri og naturgenopretning kan være til gensidig gavn, er projektet “Havørred Fyn”, der har været med til at bringe Fyn op blandt Europas bedste fiskedestinationer. Det har man mærket i VisitDenmark.


“Vi mærker generelt en stigende interesse fra udlandet, bl.a. fra tyske, hollandske og schweiziske lystfiskere, som gerne vil fiske i de danske vandløb og langs kysten men som ikke ved, hvordan de kommer i gang. Set fra et turismemæssigt synspunkt er der rigtig god ræson i, at vi får et overblik over lystfiskeriet i Danmark,” siger adm. direktør for VisitDenmark, Dorte Kiilerich.


“Der er brug for flere tilbud til den type lystfiskere, der ikke så meget går efter kvantitet men efter kvalitet og naturoplevelser. Det er værdifuldt at kunne tilbyde både danske og udenlandske lystfiskere flere fiskemuligheder af samme høje kvalitet, som det vi nu ser på Fyn, og som er under udvikling i flere af de jyske åer”, siger Dorte Kiilerich.


 


Fakta
Rapporten udarbejdes af et konsortium bestående af COWI, Syddansk Universitet og Fødevareøkonomisk Institut. I efteråret 2009 forventes midtvejsrapporten at være klar og i maj 2010 fremlægges den endelige rapport.


 

Kilde: Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.