Blakstensodde, Ærø

Vadefiskeri. Benyt waders. Bunden består hovedsageligt af sten og ålegræs med enkelte sandpletter. Hornfisken kan normalt fanges fra slutningen af maj måned. Der er ikke den helt store vanddybde, hvorfor sommerfiskeriet ikke er det bedste, da det fortrinsvis stillestående vand bliver for varmt. Fiskeri i vinterhalvåret er det bedste på denne plads.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Henrik Andersen
<P>Fra Fåborg tages færges til Ærø. I Søby køres mod Marstal/Ærøskøbing. Ved Lerby drejes til venstre mod Skouby. I Skouby køres ad Nederste Skovbymark til spidsen ved vandet, hvor der kan parkeres. Odden ligger til venstre langs vandet.</P>
Reporter : Henrik Andersen
E-mail : toftum@tiscali.dk
Jeg er 37 år og har fisket siden jeg var dreng. Jeg fisker hovedsageligt ved kysten og om sommeren ved de danske åer. og her finder i mig både med blink og med flue. Det er overvejende ørreder jeg går efter men når sæsonnerne er til det fisker jeg også efter andre arter.Det sker også at jeg tager en tur til søer hvor det mest er fluefiskeriet der fascinerer mig og her går jeg oftest efter gedder og aborrer.