Bønnerup Strand

Bønnerup Strand er stort set bestående af sandbund, og er rimelig flad og lavvandet. Der bliver selvfølgelig fanget havørreder og torsk i dette område, men generelt må det betegnes som et fladfiskevand. Der kan opleves et fint fiskeri efter fladfisk. Det er specielt isinger der kan være mange af på den sandede bund, men der er også chancer for skrubbe og rødspætte. Fiskeriet foregår hovedsalig fra havnemolen eller båd. Vedr. søsætning af båd forefindes en god rampe i Bønnerup Havn. Dette er en betalingsrampe og betaling skal ske til Havnefogeden.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Fogh
<P>Kør ad hovedvej 16 (Randers-Grenå). Kør fra ad vej 547. Omkring byen Glesborg drejes mod Bønnerup Strand. Følg skilte til havnen.</P>
Reporter : John Fogh
E-mail : johnfogh@tdcadsl.dk
Jeg hedder John Fogh Jensen og er 45 år. Jeg startede mit lystfiskeri som 7 årige langs Gudenåens bredder ved Randers. Efterhånden som jeg blev ældre blev lystfiskeriet udvidettil at omfatte såvel havfiskeri - kystfiskeri - fjordfiskeri samt naturligvis Å-fiskeriet. De senere år har jeg hovedsalig koncenteret mig om Djurslands kyst og Randers fjord efter Havørred Laks Hornfisk og Fladfisk. Hovedparten af mit fiskeri foregår med Spinner/Blink og Wobler. Dog krydres dette med lidt Sandormefiskeri efter Fladfisk og en sjælden gang lidt Fluefiskeri. Jeg er endvidere kommet i besiddelse af en mindre jolle med motor som jeg har tænkt mig skulle bruges til overflade trolling samt fladfiskeri langs ovennævnte kyst og fjord.