Brabrand Sø

Søen er de seneste år blevet kendt som et rigtig godt sted at fange gedder. Fra april 2009 har Århus Kommune givet fiskeretten fri i store dele af søen. Der må kun fiskes fra båd og kun i de på fotoet skraverede områder i den sydlige og sydøstlige del af søen. Selv om søen er stor er dybden kun ca. 2-3 meter. Fiskeriet skal foregår efter kommunens regler (husk også fisketegn).

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Bjørn Sørensen
Kør ad vej 15 fra Århus mod Silkeborg. Efter broen over jernbanen i Brabrand drejes til venstre ad Engbakken. Efter 200 meter til højre ad Engdalsvej. Efter ca. 900 meter til venstre ad Møldrupvej - efter 200 meter holdes til højre ad Stadevej og efter 300 meter til venstre mod søen, hvor der er en lille bådplads.
Reporter : Bjørn Sørensen
E-mail : bs_fly@msn.com
Hejsa - Jeg er 38 år og har fisket nu i ca. 35 år.Mit fiskeri er meget alsidigt. Lidt groft sagt fisker jeg efter alt - med alt!Hovedvægten af mit fiskeri er kystfiskeriet med flue- eller spinnestangen.Men udover kysten bruger jeg i løbet af en sæson tid på at fange; Å-havørred Bækørred P&T Ørred Stalling Skalle Gedde Torsk Sej Multer og Sild.Det seneste skud på stammen er bådfiskeriet som jeg skal til at udforske i Århus bugten både mede - pirke- og dørgefiskeri.Ved siden af fiskeriet binder jeg fluer støber/maler blink og laver diverse andre grejtilpasninger som mine "evige" eksperimenter med skydehoveder til mine fluestænger.Hvis du har nogen spørgsmål til grej fiskemetoder eller fiskepladser så er du velkommen til at sende mig en mail.Knæk og Bræk