Forureningsuheld i Brabrand Sø

Af: Kim Holm Boesen |
02/11/2004

Som følge af strømsvigt på Viby Elværks transformatorstation har Viby Renseanlæg været ude af drift 6 timer i søndags. Som følge heraf er der løbet urenset spildevand ud i Brabrand Sø via Døde Å ved Viby. “På trods af udledningen af urenset spildevand vurderes der heldigvis ikke at være akutte problemer for dyrelivet i Døde å eller Brabrand Sø”, oplyser Miljøchef Claus Nickelsen, Århus Kommune. Viby Renseanlæg renser spildevandet fra Viby, Hasselager og Stavtrup. Spildevandet pumpes ind på anlægget ved hjælp af pumper placeret på anlægget. Renseanlægget har været uden strøm i søndags mellem kl. 11.20 og 17.15. Som følge heraf er der sket overløb af urenset spildevand til Døde Å og Brabrand Sø fra kl. 12.50 til 17.15. Det vurderes, at der er løbet i størrelsesordenen 5.000 m3 urenset spildevand ud i åen. Inden udledningen til Døde Å har spildevandet passeret en rist, således at der ikke er udledt papir eller andre større urenheder. Der er ikke konstateret fiskedød i hverken Døde Å eller Brabrand Sø. Ved uheldet er der udledt ca. 40 kg fosfor til Brabrand Sø. Da der samlet udledes i størrelsesordenen 10.000 kg fosfor til søen om året, vurderes uheldet ikke at have nogen indvirkning på algeproduktionen i Brabrand Sø. Efter at renseanlæggets driftsleder hjemme modtog en kritisk alarm, kørte han til anlægget, hvor han kunne konstatere, at der ingen strøm var på renseanlægget som følge af en fejl på forsyningsnettet. Viby-Elværk, der leverer strøm til renseanlægget, blev derfor straks kontaktet. Samtidig blev uheldet straks meldt til såvel Århus Kommunes Miljøvagt som Århus Amt, der er miljømyndighed på området. Det viste sig, at der var en fejl på højspændingsfeltet på transformatorstationen, som er placeret på Renseanlæggets areal. Elværket har ikke været ude for sådan en fejl før og havde ikke umiddelbart de nødvendige reservedele. Det var derfor nødvendigt at rekvirere en nødstrømsgenerator fra Galten. “Miljøkontoret udarbejder i løbet af nogle dage en redegørelse over forløbet til Århus Amt. Men som nævnt regner jeg ikke med, at uheldet får mærkbare konsekvenser for miljøet” slutter Claus Nickelsen. Kilde: Hjemmesiden for Århus Kommune, 1. november 2004