Egebjerggård

Egebjergård er en af nordfyns bedste pladser når det gælder havørreder som kommer trækkene fra Æbelø. I 2002 blev der fanget en havørred på 7,5 kilo. Fiskeriet er godt når vinden er syd/øst. Selve fiskestedet består af stenmoler ud i vandet. Bunden varierer meget fra sten til sand og diverse tangsletter. Mest tang omkring skoven mellem Egebjergård og flyvesandet. Op mod flyvesandet kan der godt blive dybt omkring land. Over den megen sandbund, og på kanten mellem sandbund og vegetationsområderne, er der godt fiskeri efter fladfisk hvis man er til medefiskeri. Fladfiskene fanges bedst sent aften, tidlig morgen eller nat.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Peer Petersen
Kør mod flyvesandet (camping pladsen) - når du kommer til skoven ligger der et rødt hus på højre side (efterskole). Der er en markvej bagved, og den skal du gå ned af. Nede for enden af vejen er der et badehus (du må ikke køre). Der kan parkeres ved siden af skolen i skoven. God tur!
Reporter : Peer Petersen
E-mail : jetteper@privat.dk
Jeg hedder Peer og er 30 år. Er mest til havørreder ved nordfynske kysten, og ved Varde Å gør jeg også min entre. Sep/okt er det havørreden og laksen i VARDE Å (husk at laksen er fredet) der lokker mig til det vestjyske. I år 2000 den 2/5 fik min morbror en laks på 16.4 kg og 121 cm i varde Å og i 2001 blev der elfisket en laks på 123 cm og ca. 20 kg så lur mig om vi ikke vi får en ny dk rekord laks inden 8-10 år i det vestjyske (Dinesens laks 26.57 kg fra skjern Å i 1954). Men ellers er det de nordfynske kyster jeg fouragerer på. Håber at høre fra jer derude. Jeg guider også lystfiskere m.m. Fere oplysninger på TLF 64 82 46 76.