Feddet, Præstø Fjord/Fakse bugt

Feddet en halvø i det sydøstsjælllandske beliggende mellem Præstø fjord og Fakse bugt ca 10 km. kystlinie med varierende dybdekurver hele vejen rundt. Den sydligste del af halvøen skal befærdes med omhu da der er mange yngle-fugle og en hel del får, som ejeren beder os fiskere om at respektere. Der er parkeringsplads ved campingpladsen hvor der betales et mindre beløb for at parkere. for 50 kr. kan man komme ned til Fed havn (ca. 1500 mtr. fra camp.plads) hvor der ofte er en del havørreder (ud for de tre vindmøller). Udover disse dejlige fisk er der en mindre bestand af brakvandsgedder og ål. På Faksebugtsiden er der fanget havørred, ål Hornfisk og skrubber.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Eddy Bastholm
Kommer i nordfra køres mod Rønnede dernæst til Fakse(lyskryds i Rønnede) og ca. 8 km. frem. Før Fakse tages den gamle Køge-Præstø landevej mod syd ca. 10 km. og til venstre lige efter Vindbyholdt er passeret og så 4,5 km mod Feddet. Kommer i Sydfra eller Vestfra kør til Tappernøje i lyskrydset køres mod GL.Tappernøje og 4 km fremme drejes mod venstre ad Strandvejen. 8 km. fremme går der en vej til højre mod Lindersvold og Feddet og 4,5 km. fremme ligger Feddet. Google markering og Google kørevejledning er til den lille havn på Feddet. Bemærk der skal betales ved campingpladsen for at køre gennem bommen ned til havnen.
Reporter : Eddy Bastholm
E-mail : ebastholm@adr.dk
Alder: årgang 19 51 Fisket siden 1956 (1 ål på 750 g. i Gudenåen)Er all-round fiskerog har egen tupperware-bøtte (Futte) m.hjælpemotor.NB! i er velkomne til at sende fangstrapporter til mig så bringer jeg dem videre. Til alle, HUSK nu FREDNINGSBESTEMMELSERNE når der er vandløb i nærheden..