Frederiksborg Slotssø

Frederiksborg Slotsø er beliggende i centrum af Hillerød bymidte. Med Frederiksborg Slot som kullise er fiskeri her en helt speciel oplevelse. Søen er rimelig stor med en maksimal dybde på ca. 9 m. Søens vand er meget uklart og i varme somre er søen grøn af stinkende alger. Søen er mest kendt for sine store ål samt sandart som dog kan være svære at fange. Det skal nævnes at danmarksrekorden i ål stammer her fra. I sensommeren er der også et fint fiskeri efter gedder. I nyere tid er der dog ingen rapporter om gedder over de magiske 10 kg. Udover de nævnte fisk er der også en stor bestand af brasen, skaller og suder samt flotte karusser som dog sjældent lader sig fange. Fiskeri er kun tilladt fra båd, og da Hillerød Lystfiskerforening er den eneste der har både i søen er et medlemskab af HLF nødvendigt. www.hlf.dk

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Dan Ingemann
Centrum af Hillerød 30 km. nord for København. Der er lavet en søsti rundt om søen så det er blevet lettere at komme frem til HLF`s både. Dog er der ingen P-pladser lige i nærheden så man kan enten vælge P-pladsen på Sdr. Jernbanevej eller P-pladsen ved Frederiksborg Slotskirke.
Reporter : Dan Ingemann
E-mail : Dan_ingemann@yahoo.dk
Bor i centrum af Nordsjælland i Hillerød.Fisker helst efter suder og karusser i små søer og moser men fisker også efter Gedde sandart og aborre sam div. fisk fra kysten.