Grønsund Færgebro

Der fiskes fra den gamle færgebro og østover (til højre for færgebroen). Waders unødvendige. Ca. 4-5 meter ude er dybden op mod 20 meter. Der kan være meget stærk strøm. Fiskeriet er bedst når strømmen løber østover og der er højvande (strømmen løber fra broen og ud mod bugten). Til tider rigtig mange fladfisk. Ind i mellem tages regnbueørreder op til 6 kg. I maj og oktober chance for torsk op til 4 kg.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :John Testroote
Ad motorvej E47/E55 (København-Rødby). I afkørsel 43 på Falster drejes af mod Stubbekøbing. Kør ad vej 293 mod Stubbekøbing. I Stubbekøbing følges vej 271 til venstre og der køres ca. 6 km. til Næsgård. I Næsgård drejes til venstre ad mindre veje mod Grønsund Fyr og færgebro. Den gamle færgebro ligger næsten ligeud til vejen og der parkeres her. Der spadseres ca. 400 meter ud til spidsen eller endda lidt længere ud til fyret.
Reporter : John Testroote
E-mail : JTfisker@e-mail.dk
Jeg er født i 1952 dyrker kystfiskeri primært vadefiskeri efter havørred.