Gudenå (Åle Kær – Åstedbro)

Et godt stræk med gode høller og en god strøm. Det kan nogle steder være en smule ufremkommeligt, og ved kano overnatningen (se kørselsvejledningen nedenfor) er der temmelig sumpet. Den sydlige del af stykket er let fremkommeligt, men også den mest ” kedelige ” del af dette stræk. Det skal siges, at der i sommerferien er godt besøgt med kanoentusiaster, men vi skal jo være her allesammen. Dette stykke kræver medlemsskab af Horsens og omegns sportsfisker forening. www.horsenssportsfisker.dk. Strækket går fra Åle og nedstrøms til Åstedbro ved Nørre Snedevej. Du kan også fiske på gæstekort sammen med et medlem. Der kan købes dagkort til at fiske på strækket fra Åle (broen ved Raskvej) og 1,5 km opstrøms. Der fiskes på vestbredden. Kort/ medlemsskab kan købes i Intersport, Søndregade i Horsens eller ved foreningen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Ingen indlæg fundet
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Morten Larsen
Fra Horsens køres ad vej 185 mod Nr. Snede. Drej til venstre ad vej 409 mod Rask Mølle. I Rask Mølle køres mod Åle. Her vil du umiddelbart før Åle passere Gudenåen. Du kan parkere i højre side af vejen lige efter broen. Vil du længere mod nord fortsætter du videre mod Åle, og drejer til højre i første kryds. Her fortsætter du op ad en grusvej til du når en Kano overnatningsplads. Her kan du parkere kun 50 meter fra vandet. Google markering er til denne parkeringsplads.
Reporter : Morten Larsen
E-mail : m.rye@larsen.mail.dk
Jeg er årgang 65 og har fisket siden mit 14. år.I mange år var det udelukkende å sø og mose men efter at jeg er flytte fra det midtjyske til Horsens er det nu kystområderne i nærheden der trækker mest.Det bliver til flere ture om ugen´ gerne i selskab med mine to sønner eller en kolega hvor vi vadefisker efter havørred og Hornfisk.