Omø

Omø ligger bagved Agersø med meget dybt vand omkring. Vores tur rundt med uret beskriver 7 fiskepladser. 1: 600 m før Revet og hele vejen ud – ålegræs/blæretang. bedst i foråret. 2: Revet/revspidsen – der kan vades 300 m ud. PAS PÅ DER KAN VÆRE SÆRDELES KRAFTIG STRØM. Fiskeriet er bedst ved faldende vand. Strøm løber øst-vest. Affiskningen skal foregå på vestsiden. Fisk hele året, men bedst i sommertiden på grund af det kolde vand fra dybderne. 3: Revkrogen – ca 1 km med ålegræs/blæretang. Kan fiske helt utroligt godt en lun forårsdag. Sandbanker der kan vades på. Kan generes i sommertiden af fedtemøj. 4: Ørespids – omkring 100 m kan der fiskes på. Altid strøm her, og ebbe/flod har ingen indflydelse på fiskeriet. Utrolig god sommerplads både til ørred og fladfisk. 5: Rensningsanlægget – omkring 1 km fiskevand. Vaders ikke nødvendige. Parker udenfor sommerhusområdet. Bedst i forårsmånederne. 6: Langelandsøre – en af de absolut bedste pladser. Fra før spidsen og 400 m mod Kirkehavn. Omkring fyret er “sikker” havørredplads og resten er utrolig god til hornfisk. 7: Restaurant Perlen – 300 m er der nogenlunde dybt vand og særdeles spændende bund.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Carsten Bernt
På landevejen mellem Næstved og Skælkør køres der mod Stigsnæs lige før Skælskør by. For enden af vejen ligger færgehavnen hvorfra der sejles til Agersø og Omø. Pladsbestilling er en god ide, og husk at reservere til tilbageturen - det er surt at skulle blive på Omø natten over. A/S Omø Færgefart Stigsnæs - Omø 58 19 90 44.
Reporter : Carsten Bernt
E-mail : dsl7651@vip.cybercity.dk