Ovebro Hage

Et skønt stræk fra pynten og vest på mod Stinesminde. Bemærk fredningsbæltet fra udløbet af Villestrup å. Begynder midt på pynten. Stenet bund.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad landevejen Hobro/Hadsund. Hvor Villestrup Å krydses er der skilt mod Ouegård Mølle. Kør ned og parker ved bebyggelsen. Herfra er der en lille kilometer at gå.- Over omløbsstryget og til venstre gennem skoven og derefter ned over engen.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.