Hornfisk i Mariager Fjord

Af: Esben Pedersen |
30/04/2003

I går var jeg gået en lille aftentur ned til Ouebro Hage for at prøve at fange et par ørreder. Der var meget svære betingelser pga. pålandsvind og meget drivende tang. Det var kun på grund af et par hurtige nap at jeg ikke straks gik hjem igen. Det viste sig så efter noget tid at være hornfisk der bed efter mit Onyx-blink. Jeg havde faktisk mange nap men kun en enkelt hornfisk på land. Det blev dog også til en enkelt havørred der lige holdt mål.