Skanderborg Sø

Skanderborg sø er en af mange søer i Skanderborg. Der er også Lille sø, Henning sø, Vester mose, Døjsø og “Junges mose”. Alle steder er der oplagte muligheder for at fange Gedde. I de større søer er der også mulighed for Sandarter og Søørreder. Derudover er der en meget stor bestand af Skalle og Brasen i de fleste søer. Der afholdes da også større medekonkurrencer med udenlandske deltagere. For at fiske i søerne skal man have et fiskekort, som kan købes bl.a hos turistkontoret ved kulturhuset. (Der er også en fremragende udsigt over den største sø Skanderborg sø.)

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Niels Jørgen Høgsted Nielsen
Skanderborg ligger midt imellem Århus og Horsens. Afkørsel 52 på motorvejen. Da det drejer sig om flere søer henviser jeg til alle de kort der er opstillet rundt om i byen. Man kan også få råd og vejledning hos byens eneste grejforhandler FISKEFÆTTEREN.
Reporter : Niels Jørgen Høgsted Nielsen
E-mail : skallekongen@hotmail.com
Jeg er 27 år og fisker med flue både fra flydering og fra kysten. Jeg har fisket flue i 3 år og jeg har da både fået stalling bækørred havørred og gedder.(den største var 6.75kg). Jeg fisker i sø mose kyst å og Put & Take. Både med spinne- og fluestang.