Sorø Sø

Sorø sø har et vandspejl på 210 hektar og en middeldybde på ca. 5 meter. Største dybde er 12,8 meter. Strækningen rundt om søen langs stierne er på ca. 9 km. Der kan fiskes fra de fleste steder rundt om søen eller fra båd. Sorø Lystfiskerforening og Fiskeringen har fiskeret i søen, og har også 10 robåde. Bådene ligger ved SLF’s klubhus for enden af Frederiksvej. Kørevejledningen er lavet til klubhuset. Specielt karperne i søen er blevet populær at fiske efter. Gennemsnitsvægten er på ca. 10 kilo og der er fanget karper på over 15 kilo i søen. Dagkort koster kr. 50,- (2007), og kan købes på Dagkort.dk eller hos Sorø Turistkontor, Storgade 15 i Sorø. Dagkort gælder kun fiskeri fra bred. Bådene er forbeholdt medlemmer af Fiskeringen og SLF. Yderligere info: www.s-lf.dk.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Jimmy Pajbjerg
<P>Fra motorvej E20 køres fra ved Sorø (afkørsel 37). Drej til højre ad vej 219/57 og kør ad Nordmarksvej. Kør til T-kryds ca. 1,5 km og drej til højre ad Ringstedvej. Kør ca. 300 meter og drej til venstre ad Alléen. 3. sidevej på højre hånd er Frederiksvej. Drej ned af denne til klubhuset der ligger helt ud til søen.</P>
Reporter : Jimmy Pajbjerg
E-mail : lystfiskeri@webspeed.dk
Jeg har dyrket lystfiskeri så længe jeg kan huske. Som ung var det mest i de jyske åer og søer. Nu er der længere mellem turene som foregår primært ved kysterne. Var i 7 år den drivende kraft bag Jagt og Fiskeri på TV2s Tekst-TV. Og har arrangeret DM i Put & Take fiskeri et par gange.