Sulbæk/Sæby Strand

Fiskeri fra strand, stenhøfder eller vadefiskeri. Bunden er hovedsagelig sandbund, men vader man ud på første revle kommer der mere vegetation på bunden. Der er “badekar” tæt under land, men for det meste kan man vade ud på første revle og kaste derfra. Der er mulighed for både spinnefiskeri efter havørred og hornfisk samt bundsnørefiskeri efter fladfisk. Fiskestrækket går fra Sulbæk i nord til Sæby å’s fredningszone der begynder 500 meter nord for byen.

Yderligere info
Fangstrapporter
Fangstmuligheder
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
Lokalrapportør :Thomas Winther Larsen
Kør fra Sæby ad den "gamle" vej mod Frederikshavn til Sulbæk. Her er der mulighed for at komme til vandet. I stedet for at køre helt til Sulbæk kan man stoppe ved Hedebo- eller Sæby Strand camping og komme ned til vandet derfra. Man kan også starte fisketuren fra Sæby havn nærmere betegnet broen over Sæby å ved havnekiosken. Hvis man starter herfra kræver det blot at man tager en 500 meters gåtur nordpå af hensyn til fredningen ved åen.
Reporter : Thomas Winther Larsen
E-mail : winther-larsen@mail.dk
Jeg er 33 år og dyrker mest spinne- og bundsnørefiskeri i åen og ved kysten. Jeg er så småt begyndt på fluefiskeriet også. Jeg fisker mest i Sæby å og ved kysten omkring Sæby.