Vive Bugt

Fra Vive havn er der godt fiskeri både mod øst og vest. Mod øst er der en lille pynt og efter denne en skøn bugt med en lille mole (bilfragmenteringen). Det er en fordel med vaders, men på dele af stykket er vinterfiskeri efter havørreder fra land ganske udmærket. Mod vest er der udmærket vadefiskeri – vær opmærksom på blød bund i inderhavnen, og pas på store sten i vandet. På strækket neden for gården er der godt, men prøv også at fortsætte ind i bugten.

Lokalrapportør :Esben Pedersen
Ad landevejen Hobro - Hadsund kommer man gennem Vive. I byen viser et grønt skilt "Til fjorden". Ad grusvejen kommer man til Vive havn hvor der parkeres.
Reporter : Esben Pedersen
E-mail : esben.pedersen@privat.dk
Er medlem af Århus Sportsfiskerforening og Hobro Lystfiskerforening. Foruden fiskevande tilhørende ovennævnte kommer jeg meget på Mariager fjord.Jeg har en lille jolle.Fotoet er fra juli 2003 en flot morgen ved Uggerby å der gav en havørred på 7 5 kg.