Masser af fisk i Skjern Å

Masser af fisk i Skjern Å

Der er stadig masser a fisk i Skjern å – men husk fiskeriet lukker den 14/9, skriver Jørgen Lindegård fra Odense. Den 11. september kl. 9.00 ankom han til stykket vest for Tarm, og Jørgen beretter: “Allerede en halv time efter var der en fyr et par...
Fiskepleje 2013

Fiskepleje 2013

Pengene fra salg af fisketegn bliver hvert år brugt til fiskepleje og er dermed til stor gavn for lyst- og fritidsfiskerne selv. I år er der tale om godt 42 mio. kr., som bruges til at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene herunder naturgenopretning....
Ulovlige åle-ruser fundet

Ulovlige åle-ruser fundet

I perioden fra 10. maj – 31. juli er det forbudt at fiske ål med ruser, fordi ål er udrydningstruet. Fiskeriinspektorat Øst formodede, at nogle fiskere alligevel ville tyvstarte ved at udsætte ruser i dagene op til den 1. august, hvor det igen blev tilladt....
Stærk bestand af vilde ørreder i Ribe Å

Stærk bestand af vilde ørreder i Ribe Å

En ny undersøgelse fra DTU Aqua viser, at ørredbestanden i Ribe Å har taget rigtig godt imod de naturforbedrende tiltag, som er gennemført i hele vandsystemet. I 2012 var der over dobbelt så meget ørredyngel fra gydning som for ti år siden.   I 2002 blev de...
Lystfiskere bidrager til fiskenes ve og vel

Lystfiskere bidrager til fiskenes ve og vel

I søndags var det Lystfiskeriets Dag, og tusindvis af lystfiskere køber hvert år et fisketegn for at kunne fiske ved de danske kyster, fjorde og vandløb. Pengene fra salg af fisketegn bliver hvert år brugt til fiskepleje og er dermed til stor gavn for lyst- og...
Flotte laks fra Varde Å

Flotte laks fra Varde Å

Så er laksen kommet tilbage for fuld skrue i det vestjydske efter en kanon indsats fra Varde Sportsfiskerforening – med en frivillig fredning af laksen har det båret frugt i år, med de første varde laks som kommer tilbage i åen. Siden sæsonstart i år...