Renere vandmiljø

Renere vandmiljø

I september 2012 trådte en ny lov om randzoner i kraft. Loven pålægger landmænd at udlægge 10 meter randzoner langs alle åbne vandløb og søer, hvor det bliver forbudt at dyrke afgrøder, sprøjte og gøde jorden. Randzonerne, som i alt vil udgøre ca. 50.000 hektar, skal...
Lystfiskeraften

Lystfiskeraften

Få masser af viden og inspiration til jagten på drømmefisken, når Fjord&Bælt og Go-Fishing kaster snøren ud, og inviterer til en spændende lystfiskeraften på Fjord&Bælt. Mød Thomas Weiergang, der fortæller om jagten på nogle af jordens smukkeste ørreder og...
Planer for fiskepleje

Planer for fiskepleje

I efteråret 2011 blev der lavet undersøgelser af fiskebestandene i en række vandløb. Resultaterne fra disse undersøgelser kan nu downloades. De trykte planer er udsendt til de berørte kommuner samt de foreninger, som varetager udsætningerne i de...
Ny hornfiske-rekord

Ny hornfiske-rekord

Siden starten af maj måned har det vrimlet med hornfisk ved stort set de fleste danske kyster, og der har været pæne fangster. Mest glad var nok Ronald Herlitschek som fiskede på Prøvestenen ved Amager Strand lørdag den 5. maj. Det blev til fangst af både...
Vandring af ørredsmolt

Vandring af ørredsmolt

Her i foråret 2012 undersøger DTU Aqua hvordan opdrættede ørredsmolt vandrer i vandløb. I de senere år har det været diskuteret, hvilket tidspunkt der er det optimale på foråret til at udsætte ørredsmolt i vandløb, de såkaldte mundingsudsætninger....
Nye regler for laksefiskeri

Nye regler for laksefiskeri

Nye regler for fiskeri i vestjyske vandløb. Reglerne skal bidrage til et bæredygtigt fiskeri.   Hidtil har fiskeriet efter laks i danske vandløb været forvaltet efter en lang række bekendtgørelser og lokale regler, hvilket har betydet forskellige regelsæt...