Planer for fiskepleje

Af: Jimmy Pajbjerg |
28/08/2012

I efteråret 2011 blev der lavet undersøgelser af fiskebestandene i en række vandløb. Resultaterne fra disse undersøgelser kan nu downloades. De trykte planer er udsendt til de berørte kommuner samt de foreninger, som varetager udsætningerne i de enkelte vandløb.


 


Der blev ikke sat ørredyngel ud i vandløbene før undersøgelserne. Derfor viser forekomsten af ørredyngel på de enkelte lokaliteter, om ørreden gyder med succes, eller hvor der evt. er behov for udlægning af gydegrus til genskabelse af tidligere bortgravet materiale i forbindelse med regulering og vedligeholdelse af vandløb.


 


DTU Aquas planer indeholder også anbefalinger af, hvor der kan sættes ørreder ud, og har derfor tidligere været kaldet for “udsætningsplaner”.


 


Fra og med 2011 er de nu omdøbt til at hedde “Planer for fiskepleje”, idet vi ønsker at fremhæve, at man får bedre bestande og en bedre natur ved at genskabe mulighederne for ørredens gydning og opvækst i stedet for “kun” at sætte fisk ud de steder, hvor ørredens gydeområder er blevet ødelagt.


 


 


De nye planer omfatter følgende vandløb:


·         TILLØB TIL ÅBENRÅ FJORD OG GENNER BUGT


·         VANDLØB OMKRING HADERSLEV MELLEM GENNER STRAND OG AVNØ VIG


·         ÅRHUS Å


·         TILLØB TIL RANDERS FJORD


·         MINDRE VANDSYSTEMER MELLEM LIMFJORDEN, SKAGEN OG BLOKHUS 


·         GERÅ*


·         FLODBÆK OG TVERSTED Å*


·         SVENSTRUP Å OG SLETTE Å*


·         BANGSBO Å, LERBÆK OG ELLING Å


·         SKALS Å


·         KARUP Å


De nye “planer for fiskepleje” finder du her.  


 


Kilde: DTU, Aqua