Fiskepleje 2013

Af: Jimmy Pajbjerg |
03/06/2013

Pengene fra salg af fisketegn bliver hvert år brugt til fiskepleje og er dermed til stor gavn for lyst- og fritidsfiskerne selv. I år er der tale om godt 42 mio. kr., som bruges til at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene herunder naturgenopretning.


Handlingsplanen for Fiskepleje 2013 indeholder projekter til gavn for bestandene herunder udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og forskningsprojekter, som medvirker til at fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gyde- og opvækstforhold.


Meget af arbejdet med fiskepleje foregår via et imponerende netværk af frivillige fra organisationer, som tager ansvar og deltager i arbejdet. Blandt andet i forbindelse med den lange tradition med udsætning af fiskeyngel og forbedring af yngle- og levesteder for fisk.


Tilrettelæggelsen og udførelsen af fiskeplejen sker i tæt samarbejde med relevante organisationer. Organisationerne der har været med til rådgivning om handlingsplanen er: Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening og Dansk Kystfiskerforening. Desuden har Landbrug & Fødevarer, Dansk Akvakultur, Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Naturstyrelsen været med til rådgivning om handlingsplanen.


Kilde: DTU, Aqua