Ulovlige åle-ruser fundet

Af: Jimmy Pajbjerg |
03/06/2013

I perioden fra 10. maj – 31. juli er det forbudt at fiske ål med ruser,
fordi ål er udrydningstruet.

Fiskeriinspektorat Øst formodede, at nogle fiskere alligevel ville tyvstarte
ved at udsætte ruser i dagene op til den 1. august, hvor det igen blev tilladt.
Derfor besluttedes at gennemføre en større kontrolaktion langs udvalgte kyster
rundt om Fyn, i Sønderjylland og på Sjælland, Lolland samt Falster. Fire
kontrolhold var ude, og alle fandt de ulovligt udsatte ruser.

“Det har været en vellykket aktion, hvor vi har fået afsløret et stort antal
ulovlige ruser”, siger vicefiskeriinspektør Claus Wille og understreger, at det
er vigtigt, at reglerne overholdes. I alt 106 ulovlige ruser blev fundet.

 En tyvstart med rusefiskeriet har flere konsekvenser. For det første
betyder det en større fangst af ål, som er udrydningstruet. Derudover sikrer
fiskeriinspektoratet ved kontrolindsatsen, at der er ens vilkår for alle
fritidsfiskere. De, der tyvstarter, opnår som følge af kontrolindsatsen ikke en
fordel i at sikre sig de bedste fiskepladser i forhold til de lovlydige.

Mange af de ulovlige ruser var ikke mærket i overensstemmelse med reglerne,
og nogle af de, der var mærket, var mærket med fiktive navne, adresser og
fiskerinumre.

Men der var også nogen, der blev taget på fersk gerning. Fx ved Kolding,
hvor en mand blev taget i at bruge 18 ruser i tre forskellige navne, og i
Kertinge Nor blev en mand kontrolleret, mens han var ved at udsætte ruserne.

“Jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange, der tilsyneladende bevidst
omgår reglerne. Det er egoistisk og kan på længere sigt vise sig at være til
skade for alle – Også de mange, der følger reglerne. Jeg vil derfor opfordre
til, at man ikke er tilbageholdende med at anmelde ulovligt fiskeri til
NaturErhvervstyrelsen”, siger Claus Wille.

Udover ved Kolding og i Kertinge Nor blev der også fundet et større antal
ulovlige ruser i Bøgestrømmen og Guldborg Sund.Straffen for at tyvstarte med
rusefiskeriet vil normalt være en bøde på 2.500 kr., konfiskation af ruserne
samt en frakendelse af rettigheden til at fiske i en periode på 6 måneder. Hvis
der konstateres flere ulovligheder ved ruserne, vil bøden stige med 2.500 kr.
pr. overtrædelse.

I flere af sagerne kan fiskerne
altså se frem til bøder på mellem 7.500 og 10.000 kr.

Danmark har sammen med de andre
EU-lande indført regler, der skal reducere fiskeriet efter ål. I Danmark er det
bl.a. gjort ved at indføre et forbud for rusefiskeri for landets ca. 33.000
fritidsfiskere i perioden 10. maj – 31. juli.

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på www.anmeldelse.fd.dk eller
kontakt NaturErhvervstyrelsens Døgnvagt på tlf.: 72185609 eller e-mail
fmc@naturerhverv.dk

 

Kilde: NaturErhvervsstyrelsen