204 fiskere søger om ophugningsstøtte, men kun ca. 30 får.

Af: Kim Holm Boesen |
14/07/2004

Den 2. juli 2004 udløb fristen for at søge støtte til at tage fiskerfartøjer ud af produktionen og hugge dem op. Der i alt indkommet 204 ansøgninger om ophugningsstøtte. De fleste ansøgninger kommer fra Frederikshavn, Lemvig og Hirtshals med henholdsvis 28 stk., 22 stk. og 20 stk. På Sjælland topper Helsingør og Næstved med henholdsvis 13 stk. og 12 stk.. Fra Bornholm er der kommet 16 ansøgninger. Ud fra en foreløbig gennemgang af ansøgningerne opfylder 187 af ansøgningerne de formelle betingelser for at få tilskud. De 187 fiskere har søgt om et samlet tilskud på i alt ca. 320 mio. kr. Rammen for tilskud udgør imidlertid 50 mio. kr., hvoraf halvdelen kommer fra den danske stat og den anden halvdel fra EU. Da de samlede ansøgte tilskudsbeløb overstiger den økonomiske ramme, er det nødvendigt at prioritere. Ansøgningerne prioriteres efter fiskerfartøjets alder, ansøgers alder og mængden af torsk fanget i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak i 2001. Ud fra en foreløbig opgørelse af ansøgningerne vil tilsagnsrammen på 50 mio. kr. række til at godkende ca. 30 ansøgninger om ophugningsstøtte. I begyndelsen af august måned vil behandlingen af ansøgningerne være afsluttet, og fiskerne vil få afgørelse om tilsagn eller afslag. De fiskere, der får tilsagn om ophugningsstøtte, får en frist på ca. 1 måned til at sige ja eller nej til tilskuddet. Erfaringsmæssigt vil en del af fiskerne ikke benytte sig af tilsagnet, og der vil derfor blive mulighed for at give de næste i prioriteringsrækken tilsagn om støtte. Tilsagn om støtte kan dog ikke gives efter den 1. december 2004. Kilde: FVM EksternForum nr. 29/2004