900 nye søørreder

Af: Kim Holm Boesen |
02/06/2003

Inspireret af den seneste tids ørredfangster på Esrum sø måtte jeg bare ud på denne smukke torsdag. Sammen med Kim Wiborg dørgede søen tynd både på 15 og 20 m -uden resultat selvom jeg på ekkolodet kunne se enorme stimer af fødefisk. På et tidspunkt kunne ekkolodet ikke slå igennem – imponerende! Men ikke et hug -suk.

Så var der straks mere ved “fangsten” da jeg var oppe på Esrum Ålaug og deltage i udsætningen af de årlige 900 1 års fisk der bliver udsat ved Ellekilde. Det var flotte fisk de havde lavet i klækkeriet! En af dem var 35-38 cm.
Så tænk på det enorme frivillige arbejde der bliver lagt i Esrum Ålaug næste gang du får en ørred på nordkysten eller i Esrum sø. Og husk så Esrum øredcup med gode kontante præmier for ørreder fanget i søen eller åen!
Mere information: http://esrum-aalaug.fiskeringen.dk/