Årets første

Af: Eddy Bastholm |
12/06/2003

Torsdag den 16/1 2003 kl. 11.00 gik lokalrapportør Eddy Bastholm ned i
bunden af Dybsørenden til badekarret for at lokke et par havørredder op af vandet.
Allerede i 3. kast kom hugget – en blank fisk på 1.445 kg havde taget et 18g toby blink rent i gabet og efter at have landet fisken kunne målebåndet ikke måle mere end 39 5
cm. så ud i vandet igen. Efter en times fiskeri var der kun fanget yderligere en undermåler så grejet blev pakket sammen da arbejdet ventede forude.