Dansk laks er til høring

Af: Kim Holm Boesen |
26/10/2004

En forvaltningsplan for bevaring af den danske vildlaks er netop sendt i høring med frist 3. november 2004. Indtil for blot 10 – 15 år siden troede man, at den danske vildlaks var uddød, men man har ved hjælp af DNA-teknik fundet den oprindelige danske vildlaks i både Skjern Å, Ribe Å og Varde Å. Men effektivt fiskeri og især ødelæggelse af laksens oprindelige leve- og gydesteder er de væsentligste årsager til, at den danske vildlaks er gået kraftigt tilbage og nu kun lever få steder i landet. Den danske variant af lakseracen er en stor og kraftig lavlandslaks, som adskiller sig fra de mere slanke vildlaks fra de nordiske lande, fordi den er tilpasset de danske vandløb, hvor vandet strømmer roligt og uden vandfald. Forvaltningsplanen giver en status for den danske laksebestand, kortlægger problemerne for bestandens udvikling, og kommer med konkrete forslag til, hvordan vildlaksens naturlige levesteder bevares og forbedres. Se udkast til forvaltningsplan på www.skovognatur.dk under “høringer”. Kilde: Nyhedsbrevet Skov og Natur nr.: 18/04 Fiskeringen giver også et høringssvar.