en vild tre dags tur.

Af: Henrik Møller Harbo |
20/10/2003

fredag d. 17/10 skulle jeg udnytte det gratis juniorekort til varde å. jeg var på den årlige efterårs tur til henning clausen. der skulle fiskes igennem. Og allerede en time efter ankomsten stod vi ved åen. vi startede på et stræk kaldet vsterbæk et godt stykke oppe ad åen. vi fiskede omkting to timer men uden held. hvorsfter vi kørte til “hvide banke” hvor der vare fylt med lystfiskere og fisk. allerede inden jeg havde taget det først kast vidste sig der en pæn fisk. vi fiskede entimes tid men heller ikke her fik vi noget men vi fik snakket med en en masse lytfiskere og alle havde hørt eller selv fanget laks iden for de sidste to tre dage.
Om lørdagen tog vi igen til vesterbæk stræket turen gav en miste og en fanget havørrede på 50 cm en smuk fed fisk fyildt med rogn. men ellers fik vi ikke noget den dag. søndag gav heller ingen ting. men vi opserverede flere store fisk. men generelt havde alle vi snakket med ved åen fået fisk. venlig hilsen henrik harbo