Endnu mere hjælp til bornholmske laksefiskere

Af: Kim Holm Boesen |
02/12/2004

Fødevareministeriet og det bornholmske fiskerierhverv har i dag drøftet situationen, efter at EU-Kommissionen for nylig har afvist, at Danmark kunne bruge FIUF-midler til at kompensere laksefiskerne for deres økonomiske tab som følge af dioxinreglerne. FIUF står for Det Finansielle Instrument for Fiskeriet og omfatter en række støtteordninger for fiskerierhvervet, der medfinansieres af EU. Ministeriet og erhvervet er blevet enige om følgende: . Fødevareministeriet arbejder som tidligere aftalt videre med at få godkendt en kompensationsordning i EU, der er rent nationalt finansieret. . Ministeriet udbetaler hurtigst muligt op til 3.000 euro pr. fartøj for fartøjer, der har fisket mindst 100 Østersø-laks i 2003, og som har drevet laksefiskeri i Østersøen i 2004. Det er det maksimale tilladelige beløb for statsstøtte, som Danmark kan udbetale uden EU’s godkendelse. Beløbet svarer til ca. 22.300 danske kroner. Ordningen vil skønsmæssigt dække tabet for ca. 17 laksefartøjer som følge af dioxinreglerne. . Ophugningsordningen vil ekstraordinært blive genåbnet for de ca. 11 laksefartøjer, der kun vil få deres tab dækket delvist. I forbindelse med ophugningen vil der være mulighed for en særlig supplerende engangspræmie. Fiskere, der modtager ophugningsstøtte, vil kunne etablere sig med et nyt fartøj i et andet fiskeri. Ved etablering i nyt fiskeri kan der opnås moderniseringsstøtte med hjælp fra EU. “Laksefiskerne på Bornholm har behov for hurtig hjælp. De lider økonomisk nød som følge af omsætningsforbuddet for store Østersølaks. Derfor kommer vi dem nu til undsætning, og de hårdest ramte får hjælp til at komme over i et andet fiskeri, ” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Fødevarestyrelsen forbød den 31. marts 2004 fiskerne at lande Østersølaks over 4,4 kg til human konsum, fordi en undersøgelse fra Fødevarestyrelsen, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser viste klare overskridelser af grænseværdien for dioxin i de store Østersølaks. Den 16. september genoptog fiskerne i Østersøen laksefiskeriet efter den traditionelle sommerfredning af laks med indtægtstab til følge. Kilde: Pressemeddelelse fra FVM af 1. december 2004.