Fiskeri forbudt i Randers havn

Af: Jan Hyllested |
16/04/2003

Som jeg tidligere har omtalt plejer der at være et forbud mod at fiske i Randers havn i april-maj måned. Forbudet kommer så sent i år at jeg faktisk troede at det ikke ville komme men der er nu kommet skilte op med teksten: Af hensyn til forsøgsudsætning af ørred-og laksesmolt forbydes alt fiskeri i perioden 19. april – 31 maj i området fra Randers bro til kolonihaven Østre Enghave inkl. det nordlige havnebassin.
Traditionelt er der nogle “lystfiskere” der ignorerer forbudet og blot fisket løst men det vil jeg gerne advare imod. Hvis vi som lystfiskere skal stå på god fod med fiskerikontrollen er det naturligvis nødvendigt at overholde reglerne selv.