Flere aftenmakreller fra Glatved.

Af: Bjørn Sørensen |
01/09/2003

Lørdag den 30. August 2003.
Lotte og jeg aftalte at tage afsted igen til Glatved for at se om det stadigvæk var muligt at fange Makreller.
Vi startede op med det sædvanlige Tobisfiskeri – der var ikke mange men med en koncentreret indsats lykkedes det alligevel at fange ca 30. stk. Tobis. Det kulle desværre vise sig at være for lidt senere på aftenen.
De næste par timer gik med at fiske med en bundstang samt et par stænger ude med levende Tobis. Fiskeriet var utroligt stille og det lykkedes os da kun at fange 1 Fjæsing !. Hornfisk og en undermålsskrubbe.
Heldigvis begyndte Makrellerne at hugge efterhånden som skumringen kom. Lotte startede festen med en flot makrel på 42 cm. men herefter virkede det næsten som om hun gik “kold” i hvertfald fangede hun ikke flere Makreller i løbet af aftenen.
Jeg havde til gengæld et forrygende godt fiskeri med i alt 12 landede Makreller.
Vi smed begge to en del Makreller væk på løse hug og det var tydeligt at Makrellerne helst ville have levende Tobis for da forsyningen af levende Tobis var brugt op og der alene var døde Tobis tilbage stoppede fiskeriet nærmest helt.
Den sidste time hvor vi begge fiskede med død Tobis gav alene et par forsigtige hug uden at vi havde reel kontakt med Makrellerne.

Vi valgte derfor kort efter at køre hjem med en rigtig god fangst af Makreller til røgeovnen.