Fødevareministeriet: Nytårstorsken er sikret

Af: Kim Holm Boesen |
22/12/2004

Torsk er en meget vigtig fisk for dansk fiskeri. Det ved de fleste, og de ved også, at fiskerne gerne ville fange flere torsk, end kvoten tillader. Det er derfor lidt af et kunststykke at fordele de mængder, der er til rådighed henover over året sådan, at så fødevarebranchen og forbrugerne er sikret en jævn leverance. Der er mange, som glæder sig til den traditionelle nytårstorsk, og derfor er det særligt vigtigt, at torskekvoten ikke er fisket helt op hen mod årets slutning. EU’s kvotesystem giver mulighed for at bytte kvoter med de andre medlemsstater, og det er en stor hjælp netop i forhold til reguleringen af torskefiskeriet. Danmark har således nu byttet sig til flere torsk i Nordsøen, og derfor ser nytårstorsken nu ud til at være sikret i år. Faktisk har Danmark i år forøget den samlede torskekvote betydeligt ved at bytte kvoter med andre arter end torsk med andre medlemsstater. Kilde: ExternForum nr.: 52 – 22. december 2004