For meget dioxin i sild øst for Bornholm

Af: Kim Holm Boesen |
28/05/2004

De danske myndigheder har gennemført en analyse af sild fra Østersøen. Undersøgelserne viser, at sild fra den østlige side af Østersøen indeholder overskridelser af de tilladte mængder dioxin. Derfor iværksættes stop for sildefiskeri øst for Bornholm, mens sildene vest for Bornholm stadig kan fanges. Undersøgelsen omfatter ca. 180 sild fanget af Danmarks Fiskeri Undersøgelser forskellige steder i Østersøen. Resultatet viser, at sildene fra den vestlige del af Østersøen ikke overskrider grænseværdien for dioxin. Derimod er der overskridelser af grænseværdien af dioxin i sild fanget i den østlige del af Østersøen. Det er ikke praktisk muligt at differientiere på alder eller størrelse af silden, og derfor gælder forbuddet alle sild fra området. Fødevareministeriet har derfor udstedt fiskeri- og landingsforbud for sild fra den østlige side af Bornholm, mens sild fra vestlige side stadig kan fiskes og landes. Sildekvoten fastholdes, så de bornholmske fiskere stadig kan fange den samme mængde sild, men blot fra andre områder. Fiskeriet øst for Bornholm er meget begrænset. Fødevareminister Mariann Fischer Boel siger: “Det er kedeligt, at silden i den østlige Østersø er forurenet med dioxin. Men med denne undersøgelse har vi fået et velunderbygget grundlag for at kunne træffe en beslutning, så vi undgår, at konsum af denne sild får indflydelse på fødevaresikkerheden. For fiskerne betyder det ændrede fangstområder, men det rører ikke ved fiskekvoterne.” Sild lever i stammer og er vanedyr, som lever i bestemte områder i vandet og ikke blot svømmer frit omkring. Dette er forklaringen på, at sild fra den østlige side af Bornholm har et højt dioxinindhold, mens sild vest fra Bornholm har et lavt dioxinindhold. Problemet med dioxin i Østersøen har været kendt længe. Giftstoffet nedbrydes kun meget langsomt og er ophobet i fødekæder i vandmiljøet gennem mange år. Sild er en af de senere fisk i fødekæden og en relativt fed fisk, hvor dioxin kan oplagres i fedtvævet. Myndighederne er samtidig i gang med at analysere laks fra Østersøen for dioxinindhold, for at belyse om små laks overholder grænseværdien for dioxin. Resultatet forventes primo juli. Laksen er i modsætning til silden en nomade, og derfor har det ikke umiddelbart været muligt at nøjes med at forbyde laksefiskeriet i bestemte områder af Østersøen. Fødevaremyndighederne anbefaler danskerne at spise mere fisk. Fisk er sund mad med et højt indhold af vigtige næringsstoffer og sunde fiskeolier. Danskerne spiser ca. 100 gram fisk og skal helst spise 300 gram fisk om ugen. Kilde: Pressemeddelelse fra FVM.