Fratrædelsesaftalen for miljøchefen i Vestsjællands Amt

Af: Kim Holm Boesen |
21/06/2004

Vestsjællands Amt har konstateret, at TV Øst og DR1 i går bragte et indslag med Overskriften Fyring af miljøchef koster amt en million kroner. Oplysninger, der ensidigt må være kommet fra miljøchefens faglige organisation, Jordbrugsakademikerne, idet amtet ikke forinden har været kontaktet med henblik på at berigtige oplysningerne. De fremkomne oplysninger kan give det fejlagtige indtryk, at amtet har betalt over én million kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Dette er ikke korrekt. Derimod er der den 15. juni 2004 indgået en fratrædelsesaftale mellem Amtet og miljøchef Gertrud Knudsen og hendes faglige organisation, Jordbrugsakademikerne, hvoraf fremgår, at Gertrud Knudsen fritstilles fra sin stilling den 1. juli 2004. I forbindelse med den endelige fratræden udbetaler Vestsjællands Amt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 7 måneders løn, i alt kr. 437.839,15. Øvrige tilgodehavender i henhold til ansættelsesforholdet, følger gældende ferieregler og overenskomst, for så vidt angår varsling, pension mv.. Pressemeddelelse fra Vestsjællands Amt af 17. juni 2004. Hvorfor denne nyhed spørger du – jo: Det vandløb amtsdirektør Karen Marie Spliid og hendes mand Niels Henrik spolerede, og som Miljøchef Gertrud Knudsen blev fyret af amtsdirektør Karen Marie Spliid for at beordre retableret, ja det har Vestsjællands Amts Vej- og Miljøudvalg torsdag den 17. juni besluttet skal reetableres. Hvor er det godt, at amtsdirektør Karen Marie Spliid, trods sin magtarrogance, (fyring af to direktører i Vestsjællands Amt der “blandede”, (læs: håndhævede gældende lovgivning), sig i hendes andløbsvandalisme), må overholde gældende vandløbslovgivning og skal lægge sten og tørveklyner tilbage i vandløbet, når det er oprenset for et slamlag på 20-25 cm. Mon det bliver lige så nemt hvis vandmiljøtilsynet skal ligge i kommunerne i fremtiden, jeg tvivler! Kim Holm Boesen, Fiskeringen