Høring om nye regler for benyttelse af Furesøen og Farum sø

Af: Kim Holm Boesen |
19/03/2003

Furesø og Farum Sø er vitale naturområder for både fugle og mennesker i Nordsjælland. Søerne er udpegede til EF-Fuglebeskyttelsesområde og EU-Habitatområde samtidig med at flere hundredetusinde mennesker bruger søerne som friluftsområder. Skov og Naturstyrelsen har udarbejdet nye regler for færdsel på disse to søer i samarbejde med brugerne bl.a. FISKERINGEN. Skov og Naturstyrelsen finder at de 2 søer skal betragtes som et hele hvor Furesøen kan bruges til badegæster og sejlads af alskens slags mens Farum Sø skal være den stille sø hvor fuglene har høj prioritet. Her er vi lystfiskere kommet i klemme!

Du kan se forslaget for de ny regler for anvendelse af vandski brætsejlads kano- og kajaksejlads størrelsen af motorbåde m.m. www.skovognatur.dk/
koebenhavn.
Du kan også give din (lystfisker-)mening tilkende om forslaget til de ny regler om færdsel og fritidsbrug på Furesøen og Farum sø sammesteds. Høringsfristen er 30. april. 2003