Hornfisk renset vægt 900 gram

Af: Lars Greisen |
27/05/2002

lørdag aften – DK tabte i Melodi Gran Prix; hornfiskene bed det blev til 6 stk. på grøn Filur 12 g.

Jeg havde også kontakt med en stor havørred et par gange; og endelig fangede jeg en undermåls ørred.