Karpefjernelse fra Kirkelte Lergrav er aflyst

Af: Kim Holm Boesen |
09/01/2004

Efter et møde med Danske Karpefiskerer har Københavns Statsskovdistrikt beslutte at søens store karper alligevel ikke er fredløse fra 1. maj. Den tidlige beslutning om fjerne af karperne skyldes at en biologisk undersøgelse/vurdering viser at dette vandhul er det eneste i hele skovdistriktet der næsten er upåvirket af kvælstofsbelastning da vandforsyningen kommer fra underjordiske kilder der er ingen åbne tilløb og fraløb og N-udsivningen fra skoven er minimal. Det blev beregnet at Lergraven kun kunne tåle 100 kg N per år hvilket forfodringensmængderne langt overskrider!
Derfor er der forsøgsmæssig indført et forbud imod forfodring så der må kun fiskes med de boilies/agn der sider på krogen/hairrigget ikke noget med foderfelt eller lign. Næste år vil der igen blive målt N-belastning så man kan se om forbudet virker = lavere N-belastning.