Lidt er bedre end ingenting ….

Af: Jan Hyllested |
14/03/2003

Det var så den sidste dag i min ferie og ligesom de andre dage blev den også brugt ved Gudenåens bredder. Vejret var helt fantastisk. Høj sol og ingen vind.
Livet i luften gik da helt amok. Store flokke af viber var alle steder. Musvågerne mjavede i deres parringsopvisninger. Årets første isfugl fik jeg også set. Ja selv en “flok” på 4 amerikanske HUEY helikoptere kom forbi.
I vandet var der desværre ikke den samme aktivitet. Åen virkede helt død. 5 timers fiskeri resulterede kun i en nedfaldshavørred på 1 5 kg 59 cm og en lille gedde også på 1 5 kg.
I løbet af ugen er gedderne blevet mindre og mindre. Det ser ud til at det gode vejr lokker de store gedder mod gydepladserne og kun levner de mindre fisk i selve åen.