Mange fangster af havørred på Sj.Odde

Af: Bjarne Witting |
28/09/2002

Der er masser af liv på og omkring gniben på sjællands odde og der er set og fanget mange havørreder ud mod kattegat i den seneste tid – så pak grejet og tag ud og fisk.
Der er set havørred ved og omkring færgehavnen så måske man skulle prøve lykken der – husk fiskeforbud i havnen.
Prøv med lyse farver når der skal vælges blink/fluer specielt når vandet er grumset som det ofte er ud mod kattegat.
Der er rapporteret om fangster på op til 6 kg hvilket jo er en temmelig stor havørred men også om fisk på et par kg.

Knæk og Bræk